• (028) 3868 7347
  • nadyphar@nadyphar.vn

Nadyphar - Vinh Dự Nhận Giải Thưởng: Doanh Nghiệp Khu Công Nghiệp TP.HCM Tiêu Biểu 2016

blog_img1

Nadyphar vinh dự nhận được chứng nhận "Vietnam Best Company 2014 - Top doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014"

028.3868.7347