GB-FRESH

(4)

Khử trùng, khử mùi. Đặc biệt với mùi tanh hải sản.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: