IBUPROFEN 200MG

(0)

Chống đau và viêm từ nhẹ đến vừa. Sử dụng kết hợp trong giảm đau sau phẫu thuật hay ung thư. Hạ sốt ở trẻ em.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: