BERBERAL F 50 MG

(0)

Trị các hội chứng lỵ bao gồm cả lỵ amip và lỵ trực khuẩn, tiêu chảy.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: