VITAMIN C 500MG

(0)

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C. Phối hợp desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắt trong điều trị bệnh Thalassemia. Methemoglobin huyết vô căn khi không có sẵn xanh methylen.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: