ACETYLCYSTEIN

(0)

Thuốc làm loãng đờm được dùng trong các chứng bệnh đường hô hấp

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: