TPBVSK ALUMINA

(0)

Điều trị viêm loét dạ dày và tá tràng.Dư axit trong dạ dày

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: