NAROXOL 30mg

(0)

Các rối loạn cấp và mạn tính ở đường hô hấp, điều trị viêm phế quản mạn, viêm phế quản dạng hen và hen phế quản...

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: