PP 500

(0)

Trị bệnh Pellagra, sưng nướu răng, viêm lở trong miệng.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: