KALI CLORID

(0)

Phòng và trị các chứng giảm kali huyết. Điều chỉnh giảm clo huyết thường xảy ra cùng với giảm kali huyết.

Nhận thông tin thêm về sản phẩm: