• (028) 3868 7347
  • nadyphar@nadyphar.vn
MEBENDAZOL

Hộp 1 vỉ x 1 viên

Thuốc trị giun sán

Điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun như: Giun tóc, giun đũa, giun kim, giun móc.

028.3868.7347