• (028) 3868 7347
  • nadyphar@nadyphar.vn
ROXITHROMYCIN 150MG

Hộp 5 vỉ x 10 viên

Kháng sinh

Điều trị nhiễm khuẩn do Mycoplasma pneumoniae và các bệnh do Legionella. Bệnh bạch hầu, ho gà giai đoạn đầu ...

ROXITHROMYCIN 50MG

Hộp 30 gói x 3gam

Kháng sinh

Điều trị nhiễm khuẩn do Mycoplasma pneumoniae và các bệnh do Legionella. Bệnh bạch hầu, ho gà giai đoạn đầu ...

028.3868.7347