FEXNAD 180

Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim

Tiêu hóa, Đường ruột

  • Giảm triệu chứng mũi theo mùa
  • Nổi mề đa tự phát, mạn tính

Fexofenadin Hydroclorid...................180 mg

Tá dược vừa đủ .............1 viên nén bao phim

Chỉ định làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng theo mùa, nỏi mề đay tự phát, mạn tính ở người lớn và trẻ em trên 6 tuổi

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:

 + Uống 180 mg x 1 lần/ ngày.

 + Bệnh nhân suy thận (khi độ thanh thải creatinin < 80 ml/phút) hay phải thẩm phân máu, điều chỉnh liều: Uống 60 mg x 1 lần/ngày.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: Hiệu quả và an toàn của Fexofenadin Hydroclorid chưa được nghiên cứu ở trẻ em dưới 12 tuổi.