(+84) 08 3868 7355 - 08 3868 7347
nadyphar@nadyphar.vn

EntericChai 60 viên

Thực phẩm chức năng

Chi tiết

Giảo Cổ LamChai 60 viên

Thực phẩm chức năng

Chi tiết

Kim tiền thảoChai 100 viên

Thực phẩm chức nâng

Chi tiết

Tin tức

Image

Nadyphar - Vinh Dự Nhận Giải Thưởng "Doanh Nghiệp Khu Công Nghiệp TP.HCM Tiêu Biểu 2016"

Nadyphar - Vinh Dự Nhận Giải Thưởng "Doanh Nghiệp Khu Công Nghiệp TP.HCM Tiêu Biểu 2016"

Image

CV số 11517/CT-KT4 v/v đóng dấu trên hóa đơn

Kể từ ngày 28/11/2017, các hóa đơn bán hàng của công ty Dược 2/9 (Hóa đơn đầu ra) sẽ thực hiện: trên hóa đơn không đóng dấu tròn đỏ

Tin tức Cổ đông - Công bố thông tin

Image
Image
Image
Image
Image
Image