THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại liên hệ

Điện thoại

Email liên hệ

Email

Tuyển dụng

Tuyển dụng của chúng tôi

.

Vị trí tuyển dụng Ngày đăng Số lượng Ngày hết hạn
Quản Lý Vùng HCM, Miền Trung, Miền Bắc (xem chi tiết) 26/08/2016 3 30/09/2016
Trình Dược Viên OTC, ETC, Cộng Tác Viên Trên Cả Nước (xem chi tiết) 01/07/2017 100 30/12/2017
GIÁM ĐỐC KINH DOANH (xem chi tiết) 01/07/2017 1 15/08/2017