THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại liên hệ

Điện thoại

Email liên hệ

Email

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9

Sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh chất lượng trong hội nhập .

NADYPHAR có quan hệ đối tác chặt chẽ trên cả nước với 64 đơn vị khách hàng là công ty, nhà nước hoặc cổ phần, 90 công ty TNHH — Doanh Nghiệp Tư Nhân, hơn 1000 Nhà Thuốc Tư Nhân (chủ yếu là khu vực TPHCM).

Nadyphar - Social Network

Liên hệ qua Email

  • Gửi tới phòng*